W dniu 19 listopada 2022 r. (sobota)
o godzinie 16.00
 w Trzebińskim Centrum Kultury w Trzebini odbędzie się
widowisko muzyczne pt. "Cygańska Tęsknota"
w wykonaniu aktorów Grupy Teatralnej
ADALEX z Krakowa.

Wspaniała muzyka, piosenki, piękne
kolorowe stroje i klimat cygańskiego
obozowiska ......|  
więcej->

........................................................................................................................................................................................................................................

     

........................................................................................................................................................................................................................................

SPOT  FILMOWY  WIDOWISKA